Over Out of the Box TV


Stichting Out of the Box TV in zeven vragen en antwoorden

1. Hoe is de Stichting OOTBTV ontstaan en wat is onze missie?

Out of the Box TV is een onafhankelijke stichting die eind 2018 werd opgericht door voormalig TV-producent Michiel Verheul, toen hij na een zware crisisperiode in zijn leven besloot dat hij het roer fundamenteel wilde omgooien. Hij koos als missie voor Out of the Box TV: Het bevorderen van een zo open mogelijke communicatie over psychische gezondheid in de Nederlandse samenleving, niet alleen in onderlinge gesprekken, maar ook op de radio, op TV, in de sociale media, in kranten en tijdschriften, in video’s en films, e.d.

2. Hoe geven we vorm en inhoud aan onze missie?

Wij initiëren en beheren studio’s waar audiovisuele producten worden vervaardigd en waar bijeenkomsten kunnen worden gehouden. Al onze producten en bijeenkomsten gaan op een of andere manier over aspecten van psychische gezondheid. Zij illustreren hoeveel mentale en emotionele ruimte er ontstaat wanneer wij als mensen opener durven te zijn over onze psychische kwetsbaarheden.

Door hun actieve betrokkenheid bij het creëren van deze producten en activiteiten ontwikkelen de medewerkers van OOTBTV hun creatieve vermogens en bouwen zij relevante werkervaring op, waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel vergroten.

3. Waar zijn we actief?

We hebben op dit moment drie vaste studio’s en één mobiele studio die overal in het land kan worden ingezet. De vaste studio’s bevinden zich in Eindhoven, Sittard-Geleen en Deventer. De studio’s van OOTBTV zijn officieel erkend als SBB-leerbedrijven (SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

We werken daarnaast met Ambassadeurs, dat zijn vrijwilligers die signaleren of er in hun regio onderwerpen, gebeurtenissen en/of opdrachtgevers zijn die interessant kunnen zijn voor OOTBTV. We hebben op dit moment drie Ambassadeurs: twee voor Noord-Brabant en één voor Noord-Holland.

4. Wat creëren we precies en voor wie doen we dat?

We produceren in onze studio’s, of op locatie, audiovisuele weergaven van interviews, groepsgesprekken of grotere bijeenkomsten, we maken podcasts en documentaires, en we organiseren en faciliteren ook zelf bijeenkomsten waarvan we een livestream uitzenden. Dit alles doen we zowel op eigen initiatief als in opdracht. Opdrachtgevers zijn onder andere: gemeenten, GGZ-instellingen, patiëntenverenigingen, zelfregiecentra, en andere regionale en landelijke organisaties die werken aan een betere omgang met psychische kwetsbaarheid.

In de corona-periode hebben we bijvoorbeeld, samen met de landelijke organisatie MIND, in studio Eindhoven een digitale huiskamer gecreëerd waar mensen met professionals konden praten over de extra moeilijkheden die zij door de corona-maatregelen ondervonden. Ook koningin Maxima heeft voor dit initiatief belangstelling getoond en is in onze digitale huiskamer op bezoek geweest.

5. Wie werken er bij ons?

Alle mensen die bij OOTBTV werken hebben één ding gemeen: zij hebben en/of hadden, zelf in hun leven te maken met een of meer psychische kwetsbaarheden. Dat geldt voor alle medewerkers, van oprichter/directeur Michiel Verheul tot degenen die pas sinds kort bij OOTBTV zijn komen werken. Op dit moment zijn er in totaal ongeveer vijftig mensen werkzaam bij OOTBTV.

We onderscheiden drie soorten medewerkers: deelnemers, vrijwilligers en betaalde medewerkers. Deelnemers zijn mensen die bij OOTBTV werkzaam zijn vanuit een opvang- en/of leertraject in een andere organisatie, meestal een gemeente.

Vrijwilligers zijn mensen die zichzelf hebben aangemeld, omdat zij zich willen ontwikkelen en via OOTBTV willen werken aan het vergroten van hun maatschappelijke zelfstandigheid.

Betaalde medewerkers zijn mensen die een betaalde werkovereenkomst (loondienst of ZZP-er) hebben met OOTBTV.

6. Met wie werken we samen en hoe financieren we onze activiteiten?

Stichting OOTBTV werkt bij voorkeur samen met andere organisaties. Door het bundelen van krachten versterken we wederzijds de kwaliteit en effectiviteit van onze boodschap. De organisaties met wie wij samenwerken zijn te vinden op onze website.

De Stichting heeft diverse bronnen van inkomsten, maar kan er natuurlijk altijd meer gebruiken. Onze belangrijkste inkomstenbronnen zijn: donaties, subsidies, betaalde opdrachten.

7. Waar is meer informatie over ons te vinden?

Op deze website.

YouTube-kanaal:
https://www.youtube.com/c/OutoftheBoxTVNL

N.B. Op dit YouTube-kanaal vind je een overzicht van alle audiovisuele producties van OOTBTV tot nu toe.

Facebook:
https://www.facebook.com/stichtingoutoftheboxtv

Instagram:
https://www.instagram.com/stichtingoutoftheboxtv/

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/out-of-the-box-tv/

Twitter:
https://twitter.com/ootbtv

Bezoekadressen
(alleen op afspraak):

Studio Eindhoven
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven

Studio Born (Sittard-Geleen)
Prinsbisdomstraat 5
6121 JE Born

Studio Deventer
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB Deventer