Het bestuur van Stichting Out of the Box TV

Gerdien
Gerdien Rabbers, voorzitter

Zoveel mensen krijgen te maken met psychische problematiek. En heel vaak zwijgen zij daarover vanwege alle vooroordelen. In mijn eigen omgeving en als oud-directeur van Samen Sterk zonder Stigma heb ik gezien hoe pijnlijk dat is. Out of the Box TV maakt deze verhalen zichtbaar, samen mét ervaringsdeskundigen. Ertoe doen en weer meedoen, is wat Out of the Box TV stimuleert en mogelijk maakt. Ik zet me graag in om dat verschil te helpen maken!
foto olaf ootb

Olaf Ruijters, bestuurslid

Ik ben Olaf Ruijters 37 jaar oud en hoofdopleider bij Markieza. Ruim 12 jaar ben ik nu bezig in het vak van ervaringsdeskundige. Daar verzorg ik opleidingen en coaching. Ook ben ik veel bezig met advies over vraagstukken op ervaringsdeskundig gebied.

Ik heb Michiel in een cursus gehad en heb hem gevraagd of hij wilde mee werken om filmpjes te maken over mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hier is uiteindelijk OOTBTV uit ontstaan. Ik ben in contact gebleven en heb in mijn netwerk veel als ambassadeur gewerkt voor OOTBTV. Michiel heeft me toen gevraagd om deel te nemen aan het bestuur. Dit lijkt me een erg mooie en uitdagende taak.

Ik zie het vooral als mijn taak om het ervaringsdeskundig perspectief te vertegenwoordigen in deze mooie organisatie.

FS-Frank Schaake Portret-037

Frank Schaake, vice-voorzitter

Na een gevarieerd werkend leven, zowel in de publieke als in de private sector, houd ik mij bezig met allerlei onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Soms schrijf ik daar ook een boek over. Mijn laatste boek heet 24 van de 100.000, gesprekken met overlevers van suïcidale perioden.

De bijzondere gesprekken die ik voor dit boek voerde brachten me in contact met de wereld van psychische kwetsbaarheden, waar vaak juist ook bijzondere kwaliteiten achter schuilgaan. Daarom ben ik zo enthousiast over het werk van Michiel en zijn Stichting Out Of the Box TV.

Want OOTBTV  stimuleert mensen niet alleen om open te zijn over hun psychische gezondheid maar biedt hen tegelijkertijd de gelegenheid, en daagt hen uit, om hun creativiteit te ontwikkelen. Ik maak dan ook heel graag deel uit van het bestuur van OOTBTV.

mijzlef

Marion del Prado, secretaris

Marion del Prado is inmiddels gepensioneerd communicatie adviseur. De laatste 5 jaar werkte ze bij een grote GGZ instelling waar ze ook in aanraking kwam met Out of the Box TV.  Ze zet zich graag in voor maatschappelijk relevante organisaties en stichtingen. Daarnaast is werken bij radio en TV stations altijd haar hobby geweest.

Inclusie, diversiteit, ongelijkheid en gehoord worden zijn woorden die belangrijk zijn in haar gedachtegoed.  Genoemde aspecten maken het dat zij zich erg goed kan vinden in het doel van de stichting en en zich in wil zetten voor Out Of The Box TV.

harbert_OOTBTV_bestuur_penningmeester

Harbert van der Meer, penningmeester

We leven in een complexe wereld. Een wereld vol ingewikkelde processen, vol met prikkels en sociale druk. Een wereld waar we geacht worden om vooral het ideaal beeld te laten zien. Kortom, een wereld waardoor veel mensen in de verdrukking komen en kwetsbaar zijn. Dat zie ik ook terug in het speciaal onderwijs waar ik verantwoordelijk ben voor de bedrijfsvoering. Daar helpen en begeleiden wij leerlingen met behalve een onderwijsbehoefte ook een zorg- en/of therapiebehoefte. Wij proberen met onze begeleiding de leerlingen voor te bereiden op een plaats in de maatschappij.

Dit zie ik ook terug bij OOTBTV, het helpen van kwetsbare mensen door ze te ondersteunen bij hun herstel. Dat vind ik mooi en wil daar graag mijn steentje aan bijdragen met mijn financiële en organisatorische achtergrond.