Out of the Box Docs
In 2017 begon het project Out of the Box met het maken van films over initiatieven welke te maken hebben met herstel, ervaringswerk en hulpverlening. Hierbij kun je denken aan een documentaire over het Zelfregiecentrum in Weert, de Nei Skoen in Helmond en informatieve films over inloophuizen voor dak en/of thuislozen.

Bij ‘Docs’ staan niet alleen initiatieven centraal, maar juist de mens erachter. Veelal zijn de initiatieven ontstaan uit noodzaak, enthousiasme en sociaal belang. De initiatiefnemers zijn niet bij uitzondering zelf ervaringsdeskundig en hebben deze om weten te zetten in kracht. Door deze mensen en hun initiatieven in beeld te brengen helpt ‘Docs’ bij aan het geven van informatie, kracht en realiteit. In dit geval is de realiteit veelal mooier dan de samenleving denkt. De films worden bijvoorbeeld in opdracht van patiëntenplatforms, gemeenten en Goede Doelen Fondsen gemaakt.

Voor de stichting is het erg belangrijk dat niet alleen de vermogende initiatieven in beeld worden gebracht, maar juist ook de kleinschalige initiatieven. De stichting is juist daarom afhankelijk van giften, donaties en subsidies. Op die manier hoeven kleinere initiatieven geen budget te gebruiken voor het neerzetten van hun organisatie op het gebied van communicatie en PR.