Beleidsplan

Inhoud

Inleiding……………………………………………………………………………………………………………………. 3

 1. Missie/visie………………………………………………………………………………………………………… 5

1.2    Doelstelling…………………………………………………………………………………………………… 5

1.3    Strategie……………………………………………………………………………………………………….. 5

 1. Huidige situatie………………………………………………………………………………………………….. 9

2.1    Activiteiten van de organisatie…………………………………………………………………….. 9

2.2    Voorbeelden 2018……………………………………………………………………………………….. 9

 1. Toekomst…………………………………………………………………………………………………………. 11

3.1    Voorbeeld……………………………………………………………………………………………………. 11

 1. Organisatie……………………………………………………………………………………………………….. 12

4.1    Bestuur……………………………………………………………………………………………………….. 12

4.2    Werknemers………………………………………………………………………………………………… 12

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Out of the Box TV.

De stichting streeft naar een samenleving waarin iedereen meedoet. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar helaas is dit in de praktijk regelmatig niet het geval. Onderdeel uitmaken van de maatschappij, een organisatie, een project en/of een team geeft zelfvertrouwen en een veilige (werk)omgeving zorgt voor een positieve ambiance.

Bij Stichting Out of the Box TV werken mensen met ervaring. Ervaring op het gebied van vallen, opstaan, werken, verdriet en geluk. Dit is niet anders als bij iedere andere organisatie alleen met dit verschil dat dit team van hun vele levenservaring hun kracht heeft weten te maken. Deze kracht zetten zij graag in om anderen te helpen en te inspireren, maar ook om te informeren en te de-stigmatiseren.

Binnen het team van Stichting Out of the Box TV is er ruimte voor iedereen die een open en transparante blik op het leven heeft. Bij ons werken mensen welke de kwetsbaarheid van de psyche aan den lijve hebben ondervonden. Denk hierbij aan een angststoornis, depressie, bi-polair of een verslaving. Ieder teamlid heeft een eigen unieke geschiedenis maar hun herstel kent vele overeenkomsten.

Het team zet zich, met ieder hun eigen ervaring, in voor een ander. Hiermee helpen ze niet alleen de ander, maar juist ook zichzelf. Positief bezig zijn met je eigen kwetsbare persoon geeft lucht en lucht geeft ruimte en kracht.

Stichting Out of the Box TV inspireert haar team om door middel van het maken van beeld en geluid hun eigen kwaliteiten te ontdekken en talenten te helpen ontplooien.

De video’s welke Stichting Out of the Box TV maakt stralen door hun gevoeligheid een enorme kracht uit, zowel voor de teamleden die het gemaakt hebben alsook voor de kijkers.

Kortom: Het volledige team achter Stichting Out of the Box TV bestaat uit ervaringsdeskundigen met veel talent en enthousiasme voor het televisie vak. Dat maakt dat de geïnterviewde zich beter begrepen voelt en dat levert content op die mensen echt weet te raken.

In 2018 won het team van toen nog het Markieza-project ‘Out of the Box’ onder andere de herstelspecial. Zij maakten diverse films in samenwerking met WijzijnMind, Samen Sterk zonder Stigma en Rino Zuid.  Op hun eigen kanaal op YouTube staan alle films. Deze zijn kosteloos te zien en te gebruiken.

Vanaf 2019 is het project Out of the Box geen project meer maar gaat deze over in de Stichting Out of the Box TV. Er is genoeg draagvlak en vraag naar de diensten van Stichting Out of the Box TV. Omdat Coöperatie Markieza, waar het project Out of the Box tot 2019 deel van uitmaakte, andere doelstellingen nastreeft heeft men gezamenlijk besloten om ieder ons eigen pad verder te ontdekken. Hierdoor kunnen beide partijen zich volledig richten op hun eigen doelstellingen. Vanzelfsprekend zullen beide organisaties, indien nodig of gewenst, wel blijven samenwerken.

Wij kijken uit naar een mooie toekomst!

Namens het gehele team,

Michiel Verheul

Oprichter en directeur Stichting Out of the Box TV

Termijn van dit beleidsplan

Dit beleidsplan geldt voor het oprichtingsjaar 2019 en de vervolgjaren 2020 en 2021.

Centraal staan de vier pijlers van de stichting:

 1. Out of the Box TV Docs
 2. Out of the Box TV Studio
 3. Out of the Box TV on Tour
 4. Special Projects

1.      Missie/visie

Stichting Out of the Box TV gaat door middel van het delen van informatie, openheid en kennis meer begrip kweken voor psychisch kwetsbaren. Out of the Box TV is opgericht door ervaringsdeskundigen op het gebied van een psychische kwetsbaarheid.  Met betrekking tot het team is het doel hen bij te staan in hun persoonlijke versteviging van hun herstel. Dit door de teamleden hun (creatieve) talenten te helpen ontdekken of verder te ontplooien en daarmee het zelfvertrouwen terug te winnen. De teamleden worden verder geholpen om via Out of the Box TV te (re)integreren in de maatschappij. Belangrijk doel is hen te laten inzien dat in hun kwetsbaarheid juist een enorme kracht schuil gaat.

In de films die worden gemaakt staat ervaringsdeskundigheid, herstel en kracht centraal. Hiermee ziet de kijker dat mensen ondanks, of misschien juist wel door hun kwetsbare ik te laten zien herstel en kracht uitstralen.

De films zijn niet professioneel uitgelicht of met dure camera’s opgenomen. De realiteit en soms rauwheid staat centraal. In deze ambiance komt het verhaal veel realistischer over.

1.2     Doelstelling

Depressie, verslaving, angst- en dwangstoornissen, maar ook eetstoornissen, een posttraumatische stressstoornis, borderline en autisme: het zijn allemaal termen waar je vast wel eens van hebt gehoord. Maar wat betekent het nou om met zo’n stoornis te moeten leven? Het team van Stichting Out of the Box TV, allemaal ervaringsdeskundig op dit gebied, vindt het hoog tijd dat mensen weten wat een psychische stoornis precies met je doet.

Een op de vier Nederlanders krijgt namelijk ooit in zijn leven te maken met een psychische stoornis. En het kan echt iedereen overkomen! Toch praten we er maar weinig over. Terwijl het juist zo belangrijk is om zo snel mogelijk je problemen bespreekbaar te maken. Hoe sneller je hulp krijgt, hoe groter de kans op herstel. Maar ook: hoe meer mensen erover praten, hoe normaler het wordt.

Daarom reist het team vanuit hun studio in Eindhoven stad en land af op zoek naar indrukwekkende verhalen van mensen die hun ervaringen durven te delen voor de camera. Dit durven ze, omdat het team als geen ander begrijpt hoe kwetsbaar je bent als je openlijk vertelt over je mentale gezondheidsproblemen. Net als de mensen die ze interviewen stuiten ze geregeld op onbegrip vanuit angst en onwetendheid. Zonde en vooral niet nodig. Out of the Box maakt korte metten met alle stigma’s en vooroordelen die mensen onterecht aan de zijlijn plaatsen.
De uitzendingen zijn te bekijken via YouTube, Facebook, Instagram en outoftheboxtv.nl.

1.3     Strategie

Stichting Out of the Box TV heeft in de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor het voortbestaan voor de oprichting en voortbestaan van de stichting.

Momenteel kent de stichting drie pijlers waar men zich in de komende drie jaar op zal richten. Hieronder staat de strategie per pijler uitgebreid beschreven.

 1. Out of the Box Docs

In 2017 begon het project Out of the Box met het maken van films over initiatieven welke te maken hebben met herstel, ervaringswerk en hulpverlening. Hierbij kun je denken aan een documentaire over het Zelfregiecentrum in Weert, de Nei Skoen in Helmond en informatieve films over inloophuizen voor dak en/of thuislozen.

Bij ‘Docs’ staan niet alleen initiatieven centraal, maar juist de mens erachter. Veelal zijn de initiatieven ontstaan uit noodzaak, enthousiasme en sociaal belang. De initiatiefnemers zijn niet bij uitzondering zelf ervaringsdeskundig en hebben deze om weten te zetten in kracht. Door deze mensen en hun initiatieven in beeld te brengen helpt ‘Docs’ bij aan het geven van informatie, kracht en realiteit. In dit geval is de realiteit veelal mooier dan de samenleving denkt.

De films worden bijvoorbeeld in opdracht van patiëntenplatforms, gemeenten en Goede Doelen Fondsen gemaakt.

Voor de stichting is het erg belangrijk dat niet alleen de vermogende initiatieven in beeld worden gebracht, maar juist ook de kleinschalige initiatieven. De stichting is juist daarom afhankelijk van giften, donaties en subsidies.

Op die manier hoeven kleinere initiatieven geen budget te gebruiken voor het neerzetten van hun organisatie op het gebied van communicatie en PR.

Alle in beeld gebrachte initiatieven  worden verzameld op een interactieve kaart van Nederland op de website van de stichting (outoftheboxtv.nl).

Op de kaart is op de geografische locatie van het initiatief een ‘still’ (foto) van de film te zien. Als je hierop klikt start de film automatisch in. In de beschrijving van de films staan direct de contactgegevens en verdere informatie verzameld (metadata).

In het kopje ‘Interactieve Kaart’ is alle informatie rondom de website beschreven.

 1. Out of the Box Studio

De stichting heeft een eigen studio in Eindhoven. Vanuit deze studio is het mogelijk om live uit te zenden op de Social Media kanalen van de stichting. Bij de studio staan individuen centraal welke in hun kracht staan met betrekking tot hun eigen herstel en ervaringsdeskundigheid. De 30 minuten durende uitzending welke tweewekelijks op de vrijdagen plaatsvinden geven een inkijkje in het leven van de gast.

De uitzending is altijd hetzelfde opgebouwd:

Introductie:

De presentator heet de kijkers van harte welkom en introduceert de gast van deze week.

Portretje: 

Na de introductie laten we het ‘portretje’ van de gast zien.

Dit is een filmpje welke in de week voor de live uitzending op locatie is opgenomen.

In het portret worden de diepe dalen van de gast besproken met onze reporter. Hierbij staat dus vooral de aanleiding voor het ingezette herstel centraal. Met het filmpje wat tussen de 6 en 8 minuten duurt kaderen we de aanleiding goed af. Dit doen we omdat we dan tijdens het interview het herstel centraal kunnen stellen. Hiermee voorkom je dat men ‘blijft hangen’ in een ellendig verhaal welke nu nog maar een onderdeel vormt van de gast, de gast is niet zijn diepe dal, maar een ervaringsdeskundige die weet wat het is om uit een diep dal te klimmen.

Interview:

De presentator praat met de gast kort over het filmpje en de zware tijd waarover werd verteld. Echter staat nu het heden centraal. Hoe is onze gast erbovenop gekomen? Wat heeft hij moeten doen om af te rekenen met zijn of haar verleden? Welke kracht heeft de gast in zijn of haar eigen karakter ontdekt om het herstel te kunnen blijven handhaven en met welke vooroordelen heeft de gast te maken gehad ten tijde van zijn weg naar herstel?

De Straat:

Tijdens het interview staat er vaak een thema centraal: bijvoorbeeld depressie, verslaving, misbruik of een angststoornis. De gast bepaalt het thema.

In dit korte filmpje gaat de reporter op pad om te kijken hoe de gemiddelde voorbijganger reageert op het thema wat die uitzending centraal staat.

Bij de pilotopnames welke de stichting in 2018 heeft gerealiseerd blijkt dat de reacties op straat enorm verschillend zijn. Er wordt nog veel gestigmatiseerd maar gelukkig zijn er ook een hoop mensen erg sociaal ingesteld. Dit filmpje duurt gemiddeld 2 minuten.

Reactie op de Straat:

De presentator bespreekt met de gast kort de inhoud van het filmpje. Wat vindt onze gast daarvan, is het schrikken of valt het juist mee?

Interactie bespreken:

Tijdens de live-uitzending is het voor de kijkers mogelijk om vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen. Zij kunnen op die manier dus rechtstreeks onderdeel uitmaken van de uitzending. Dit bespreking van deze reacties en opmerkingen vormt het slot van de show.

Afsluiting:

De presentator bedankt de gast, de kijkers en de donateurs en geeft aan wanneer er weer een uitzending is.

De uitzending blijft na de opname op de Social Media kanalen staan. Deze kan dus bekeken blijven worden. Er kan echter niet meer live gereageerd worden.

Deze uitzendingen zijn ook terug te vinden op de interactieve kaart op de website. Hierbij staat het filmpje niet op de geografische locatie van de studio, maar op de geografische (herstel) locatie van de gast.

De bekostiging van Out of the Box Studio verloopt puur en alleen door middel van donaties en subsidies. In ruil voor een donatie of subsidie krijgt men een plekje op de Wall of Fame op de website. Voor een aanzienlijke subsidie en/of donatie kan men een plek krijgen op het Billboard welke voor en na de uitzending wordt vertoond (Dit programma wordt/ werd mede mogelijk gemaakt door….).

 1. Out of the Box on Tour:

Als verlenging van de Studio wil het team van Out of the Box TV in het voorjaar, de zomer en het najaar op pad gaan met de rijdende studio. Alle apparatuur van de studio gaat de omgebouwde caravan in. Met de rijdende studio rijdt het team naar personen in herstel, bezoekt men herstellocaties,  (sociale) evenementen, scholen en instellingen. De verhalen die gehaald worden verschijnen de volgende dag op de Social Media kanalen.

De tour vindt drie weken per jaar plaats, één week in het voorjaar (juni), één week in de zomer (juli) en één week in het najaar (september).

Bij de tour staan de mensen centraal welke willen vertellen. De ervaring leert dat vertellen doet vertellen. Voor de tour is er een apart projectplan beschikbaar waarin de gehele strategie uitgebreid wordt beschreven.

De bekostiging van de tour wordt mogelijk gemaakt door subsidieverleners en donateurs.

 1. Special Projects:

Bij Special Projects worden de projecten ondergebracht die niet specifiek in één van de andere drie pijlers passen. Hierbij kunt u denken aan exclusieve samenwerkingen met Goede Doelen Fondsen, Subsidieverleners, donateurs of Opdrachtgevers.

Bij special projects bepaalt het team van Out of the Box TV in samenspraak met de opdrachtgever de strategie en of de huisstijl van Out of the Box wel of niet wordt toegepast. De films welke worden ondergebracht voldoen aan de missie en de visie van de stichting en hebben allemaal een sociaal en/of educatief karakter.

De stichting produceert alleen voor instellingen waarin de (psychische) gezondheid in centraal staat, oftewel niet voor de bakker op de hoek, tenzij deze wordt gerund door mensen welke passen bij de stichting (ervaringsdeskundigen of (ex)cliënten bijvoorbeeld).

De stichting heeft vanzelfsprekend geen winstoogmerk. Alle gelden zullen worden gebruikt om de doelstellingen van de stichting verder te helpen realiseren.

2. Huidige situatie

Per 01 januari 2019 is het project ‘Out of the Box’ als project bij Coöperatie Markieza afgelopen.

De stichting Out of the Box TV is op 20 december 2018 opgericht door voormalig projectleider Michiel Verheul.

Vanaf de tweede week van januari 2019 start de stichting met de uitvoering van haar missie.

De baten en kosten van het project lopen over in de stichting. Coöperatie Markieza sluit het project financieel af in de tweede week van januari 2019 en zal alle baten en gelden voor 14 januari 2019 overdragen aan de Stichting Out of the Box TV.

Per 01 januari 2019 is de projectleider van Out of the Box, directeur van de stichting Out of the Box TV.

Financieel heeft de Stichting genoeg ruimte om de startup, vrijwilligersvergoedingen, salaris directie, onkosten bestuur en overige kosten te dragen voor een periode van 6 maanden.

Studio:

De stichting heeft een eigen studio in Eindhoven, locatie:

Mariënhage

Augustijnendreef 15

5611 CS Eindhoven

De stichting maakt gebruik van de ruimte zonder huurcontract. In plaats daarvan produceert de stichting voor verhuurder (GGzE) enkele films.

2.1     Activiteiten van de organisatie

Stichting Out of the Box produceert films welke informeren, de-stigmatiseren en vertellen.

Dit doen zij op verschillende manieren:

 1. Out of the Box Docs
 2. Out of the Box Studio
 3. Out of the Box on Tour
 4. Special Projects

2.2      Voorbeelden 2018

De Stichting heeft in 2018 als project de volgende producties gerealiseerd:

 Out of the Box Docs:

 • Documentaire Zelfregiecentrum Weert
 • Documentaire Nei Skoen, Helmond
 • Documentaire De Kentering, Nijmegen
 • Documentaire Markieza, Eindhoven
 • Infodoc zelfregie, Samirah, Eindhoven
 • Infodoc zelfregie Luciano, Venlo
 • Infodoc zelfregie Alinda, Eindhoven

Out of the Box Studio, Eindhoven:

 • Live uitzending Ramon – Verslaving
 • Live uitzending Angelique – seksueel misbruik
 • Wrap serie 9-delig, GGzE, Eindhoven

Special Projects:

 • Infodoc OCO Mantelzorg, Delft
 • Infodoc OCO Hoge Dwarslaesie, Nijmegen
 • Infodoc OCO Dak- & Thuisloos, Amsterdam
 • Livestream-registratie lustrum ADF Stichting, Driebergen
 • Registratie congres Hearing Voices, Den Haag
 • Opname en ondertiteling interview Marius Romme & Sandra Escher, Amsterdam
 • Promo Congres Hearing Voices, Kijkduin
 • Summa Symposium Alles is gezondheid, Eindhoven
 • Live registratie Uitreiking Antonie Kamerling Award, Mind, Amersfoort
 • Rino educatie – Positieve Gezondheid, Eindhoven
 • Rino Educatie – Introductie Bas van Alphen, Eindhoven
 • Promo Dela Goededoelenfonds, Eindhoven
 • Promo Michiel Verheul Gouden Venus van Milo, Eindhoven
 • Promo Carlijn van der Linden Gouden Venus van Milo, Eindhoven
 • Sfeerverslag 5 jaar Markieza, Eindhoven

Grote donateurs / subsidieverleners en opdrachtgevers waren in 2018:

 • Wij zijn Mind, Amersfoort
 • Dela Fonds, Eindhoven
 • Summa College, Eindhoven
 • Rino Zuid, Eindhoven
 • Markieza, Eindhoven
 • VGZ Hersteleuro, Arnhem

Totaalomzet 2018: 50.264 euro

3.      Toekomst

2019 – In dit jaar wil de stichting vooral werken aan de naamsbekendheid. Het team is inmiddels ervaren genoeg om films op een semiprofessionele manier te produceren.

Centraal staan dit jaar:

Out of the Box Studio, vanaf februari 2019 tweewekelijks live gedurende een periode van 4 maanden (februari, maart, april, mei). Deze vier maanden zijn mogelijk gemaakt door het winnen van de VGZ Hersteleuro.

Doelstelling is om ook na deze vier maanden door te gaan met de live-uitzendingen. Hiervoor zoekt Out of the Box TV nog partners. Om dit te realiseren werkt de stichting samen met gerenommeerd fondsenwerver Irma Lit.

Out of the Box Docs – De agenda voor documentaires is voor het eerste kwartaal van 2019 bijna gevuld. Er zullen onder andere documentaires worden gemaakt van de Herstelwerkplaats Cranendonck (Maarheeze), Het Vertelkastje (Lelystad) en Cordaan (Amsterdam).

Out of the Box on Tour – Dit jaar wordt er een begin gemaakt met de fondsenwerving voor de Tour. Deze zal indien de fondsenwerving rond komt plaatsvinden in 2020.

Special Projects – Er zijn diverse intenties afgegeven voor samenwerkingen in 2019 waaronder: Rino Zuid, Levanto groep, Samen Sterk zonder Stigma en Cordaan Amsterdam.

Out of the Box Sittard – Er zijn gesprekken met Levanto groep Limburg en de gemeente Sittard-Geleen gaande om een tweede vestiging van Out of the Box TV te realiseren in de MediaInn in Sittard. Hiervoor zal een nieuw team worden geformeerd. Hierbij is het doel om het mediateam van de Levantogroep over te nemen en hen te enthousiasmeren om professioneler te werk te gaan. Indien de vestiging Limburg daadwerkelijk geopend wordt zullen zij, na een gegronde reorganisatie en opleiding de taken van de vestiging Eindhoven voor Zuid Limburg overnemen.

2020 – Studio, Docs en de Tour 2020. Tijdens het vierde kwartaal van 2019 wordt het beleidsplan aangevuld voor 2020.

2021 – Studio, docs, Tour 2021 en Out of the Box TV België

3.1     Voorbeeld

De volgende projecten zijn als project uitgewerkt:

Out of the Box Docs

Out of the Box Studio

Out of the Box on Tour

4.      Organisatie

KvK nummer: 73535907

fiscale nummer

Stichting Out of the Box TV

Augustijnendreef 15

5611 CS Eindhoven

michiel@outoftheboxtv.nl

06-54995761

4.1     Bestuur

Het bestuur (onbezoldigd) wordt gevormd door:

Jeroen van Heel (bestuurslid)

Peggy-Sue Figueira (secretaris)

penningmeester (vacant)

Roy Platje (voorzitter)

Men ontvangt alleen een onkostenvergoeding in de vorm van reiskosten.

4.2     Werknemers

Het team bestaat per 01 januari 2019 uit de volgende functies:

1 directeur (FTE, betaald)

1 redacteur / reporter (16 uur p/w, vrijwillig)

1 productieassistent (16 uur p/w, vrijwillig)

1 social media – redacteur (16 uur p/w, vrijwillig)

1 presentator (8 uur p/w, vrijwillig)

2 cameramannen (16 uur p/w, vrijwillig)

1 nog in te delen (8 uur p/w, vrijwillig)

1 stagiaire (12 uur p/w, stage)