Out of the Box Studio’s
De stichting heeft vier eigen studio’s: één mobiel inzetbare studio en verder vaste studio’s in Eindhoven, Deventer en Sittard Geleen. Vanuit deze studio’s is het mogelijk om (live) uit te zenden op de Social Media kanalen van de stichting (zie knoppen onderaan deze pagina). 

Bij stichting Out of the Box TV worden mensen in de leeftijdscategorie 16 t/m 35 jaar uitgedaagd om zowel achter als voor de camera over hun psychische gezondheid te vertellen. De vertellers zijn ervaringsdeskundig. Zij zijn veerkrachtiger bij het omgaan en hanteren van hun kwetsbaarheid.
Daardoor kunnen en blijven zij op hun eigen manier krachtig meedoen in de samenleving.
Hoe meer we over moeilijke uitdagende onderwerpen praten, hoe normaler het wordt of hoe beter we het begrijpen.

In Nederland hebben 840.000 jongvolwassenen een psychische aandoening. Uit cijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat het veelal gaat over angststoornissen en middelenstoornissen.
Een deel van deze jongvolwassenen loopt vast in het onderwijs, bij het vinden van een passende baan, ervaart burn-out, is depressief of ontwikkelt een angststoornis. Zij durven vaak niet open te zijn over hun problemen met alle gevolgen van dien: vroegtijdig schoolverlaten, geen toekomstvisie meer hebben en uiteindelijk ten onder gaan aan verslaving, depressie of een andere ernstige psychische ziekte.

De samenleving weet niet goed om te gaan met psychische kwetsbaarheid. Samenwerking tussen professionals is niet altijd optimaal. Wij willen dat de samenleving mensen met een mentale kwetsbaarheid niet langer ziet als een uitzondering met uitsluiting tot gevolg. Een samenleving waarin juist voor de kwetsbare leeftijdsgroep 16-35 jaar perspectief is, óók als zij door ziekte zijn uitgevallen en in een hopeloze situatie terecht gekomen lijken te zijn. Een mens is meer dan zijn (gediagnosticeerde) aandoening.

Doel en Behoefte

Onze overall doelstelling is kwetsbare mensen actief te betrekken in de maatschappij. Wij willen (psychische) kwetsbaarheden omzetten in een krachtig instrument om verder te groeien in deze maatschappij.
In de komende 3 jaren richt stichting Out of the Box TV zich op kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 16 tot en met 35 jaar.Deze groep kwetsbare mensen verdient aandacht omdat zij nog een leven voor zich hebben en daarmee het verschil voor toekomstige generaties kunnen maken.

2021/2022

In de periode oktober 2021 tot en met september 2022 maken wij verschillende online TV uitzendingen (verdeeld over drie locaties) met jonge mensen waarbij de meest voorkomende problemen in deze doelgroep, centraal staan. Van meet af aan zetten wij in op borging van het vertellen doet herstellen principe. Onze samenwerkingspartners betrekken wij nadrukkelijk zodat de in- en extramurale kwetsbare jongvolwassenen vooral ook hun verhaal aan anderen vertellen.