Out of the Box Studio
De stichting heeft een eigen studio in Eindhoven. Vanuit deze studio is het mogelijk om live uit te zenden op de Social Media kanalen van de stichting (zie knoppen onderaan deze pagina). Bij de studio staan individuen centraal welke in hun kracht staan met betrekking tot hun eigen herstel en ervaringsdeskundigheid. De 30 minuten durende uitzending welke tweewekelijks op de vrijdagen plaatsvinden geven een inkijkje in het leven van de gast.

De uitzending is altijd hetzelfde opgebouwd:

1. Introductie:
De presentator heet de kijkers van harte welkom en introduceert de gast van deze week.

2. Portretje:
Na de introductie laten we het ‘portretje’ van de gast zien.
Dit is een filmpje welke in de week voor de live uitzending op locatie is opgenomen. In het portret worden de diepe dalen van de gast besproken met onze reporter. Hierbij staat dus vooral de aanleiding voor het ingezette herstel centraal. Met het filmpje wat tussen de 6 en 8 minuten duurt kaderen we de aanleiding goed af. Dit doen we omdat we dan tijdens het interview het herstel centraal kunnen stellen. Hiermee voorkom je dat men ‘blijft hangen’ in een ellendig verhaal welke nu nog maar een onderdeel vormt van de gast, de gast is niet zijn diepe dal, maar een ervaringsdeskundige die weet wat het is om uit een diep dal te klimmen.

3. Interview:
De presentator praat met de gast kort over het filmpje en de zware tijd waarover werd verteld. Echter staat nu het heden centraal. Hoe is onze gast erbovenop gekomen? Wat heeft hij moeten doen om af te rekenen met zijn of haar verleden? Welke kracht heeft de gast in zijn of haar eigen karakter ontdekt om het herstel te kunnen blijven handhaven en met welke vooroordelen heeft de gast te maken gehad ten tijde van zijn weg naar herstel?

4. De Straat:
Tijdens het interview staat er vaak een thema centraal: bijvoorbeeld depressie, verslaving, misbruik of een angststoornis. De gast bepaalt het thema. In dit korte filmpje gaat de reporter op pad om te kijken hoe de gemiddelde voorbijganger reageert op het thema wat die uitzending centraal staat. Bij de pilotopnames welke de stichting in 2018 heeft gerealiseerd blijkt dat de reacties op straat enorm verschillend zijn. Er wordt nog veel gestigmatiseerd maar gelukkig zijn er ook een hoop mensen erg sociaal ingesteld. Dit filmpje duurt gemiddeld 2 minuten.

5. Reactie op de Straat:
De presentator bespreekt met de gast kort de inhoud van het filmpje. Wat vindt onze gast daarvan, is het schrikken of valt het juist mee?

6. Interactie bespreken:
Tijdens de live-uitzending is het voor de kijkers mogelijk om vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen. Zij kunnen op die manier dus rechtstreeks onderdeel uitmaken van de uitzending. Dit bespreking van deze reacties en opmerkingen vormt het slot van de show.

7. Afsluiting:
De presentator bedankt de gast, de kijkers en de donateurs en geeft aan wanneer er weer een uitzending is.
De uitzending blijft na de opname op de Social Media kanalen (zie knoppen onderaan deze pagina) staan. Deze kan dus bekeken blijven worden. Er kan echter niet meer live gereageerd worden. Deze uitzendingen zijn ook terug te vinden op “de Ervaringskaart” op de website. Hierbij staat het filmpje niet op de geografische locatie van de studio, maar op de geografische (herstel) locatie van de gast.

De bekostiging van Out of the Box Studio verloopt puur en alleen door middel van donaties en subsidies. In ruil voor een donatie of subsidie krijgt men een plekje op de Wall of Fame op de website. Voor een aanzienlijke subsidie en/of donatie kan men een plek krijgen op het Billboard welke voor en na de uitzending wordt vertoond (Dit programma wordt/ werd mede mogelijk gemaakt door….).