Special Projects
Bij Special Projects worden de projecten ondergebracht die niet specifiek in één van de andere drie pijlers passen. Hierbij kunt u denken aan exclusieve samenwerkingen met Goede Doelen Fondsen, Subsidieverleners, donateurs of Opdrachtgevers.
Bij Special Projects bepaalt het team van Out of the Box TV in samenspraak met de opdrachtgever de strategie en of de huisstijl van Out of the Box wel of niet wordt toegepast. De films welke worden ondergebracht voldoen aan de missie en de visie van de stichting en hebben allemaal een sociaal en/of educatief karakter.
De stichting produceert alleen voor instellingen waarin de (psychische) gezondheid in centraal staat, oftewel niet voor de bakker op de hoek, tenzij deze wordt gerund door mensen welke passen bij de stichting (ervaringsdeskundigen of (ex)cliënten bijvoorbeeld).
De stichting heeft vanzelfsprekend geen winstoogmerk. Alle gelden zullen worden gebruikt om de doelstellingen van de stichting verder te helpen realiseren.

Stichting Out of the Box TV is een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI.

onze socials

RSIN: 859564708

Voor donaties: NL66ABNA0839057423

Jaarrekening 2019 Stichting Out of the Box

Contact

Bezoekadres: Augustijnendreef 15,
5611 CS Eindhoven
Tel.: 0654995761
E-mail: michiel@outoftheboxtv.nl
IBAN: NL66ABNA0839057423